Opći uvjeti poslovanja

Opće odredbe
Trazi.hr pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.trazi.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.trazi.hr Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice www.trazi.hr u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole Trazi.hr te prihvaća da Trazi.hr nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Trazi.hr zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Trazi.hr može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Trazi.hr poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. Također naglašavamo: Zabranjena je prodaja alkoholnih proizvoda maloljetnim osobama.

Trazi.hr zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Trazi.hr nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Trazi.hr, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na www.trazi.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo Trazi.hr, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE TRAZI.HR STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica Trazi.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Trazi.hr i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Trazi.hr nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje Trazi.hr vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo Trazi.hr mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici www.trazi.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice Trazi.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da Trazi.hr ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da Trazi.hr nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju Trazi.hr neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, Trazi.hr, neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Trazi.hr nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Trazi.hr zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici Trazi.hr mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Trazi.hr, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Trazi.hr može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Trazi.hr zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Trazi.hr, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Trazi.hr će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

Trazi.hr je registrirani žig tvrtke Trazi.hr te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

www.trazi.hr je registrirana domena tvrtke Trazi.hr

Trazi.hr, distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka Trazi.hr ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Trazi.hr nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na www.trazi.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba Trazi.hr Ni pod kojim uvjetima Trazi.hr neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.trazi.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Trazi.hr Internet stranice.

Sjedište Trazi.hr je u Benkovcu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zadru, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Trazi.hr sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Tvrtka Trazi.hr bit će korišten termin Trazi.hr, dok se termin Trazi.hr koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.
Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice Trazi.hr
Uvjet za korištenje Trazi.hr Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga Trazi.hr Internet stranice.

Trazi.hr poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti.

Trazi.hr preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Trazi.hr. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).
Jezik
Jezik komunikacije na Trazi.hr je hrvatski književni jezik
Cijene
Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se Trazi.hr unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.
Akcijska prodaja
Tvrtka Trazi.hr će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.

Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Trazi.hr neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.
Narudžba
Proces naručivanja na Trazi.hr web trgovini je opisan ovdje:

Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na Trazi.hr web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu Trazi.hr dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

Tvrtka Trazi.hr će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Trazi.hr dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s Trazi.hr web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka Trazi.hr otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.
Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)
Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Trazi.hr za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Trazi.hr te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Trazi.hr i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Trazi.hr posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom.

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Trazi.hr, Ante Starčevića, 23420 Benkovac.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti Trazi.hr na info broj ili mail adresu info@Trazi.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Trazi.hr.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

Slijedom toga Trazi.hr preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

- slika proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga Trazi.hr preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Trazi.hr prilikom izbora proizvoda.

- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Trazi.hr. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM

- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici). U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja za tehničku robu.

- pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje tekste i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – rolanje na otvorenom, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te će Trazi.hr postupati prema donjoj tablici broj 2.

Trazi.hr obaviještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: klima uređaji izuzev mobilnih klima uređaja, kamini i peći, kupaonska galanterija, ugradbena rasvjeta, namještaj koji je potrebno sastavljati te printeri, mobiteli, tablet računala, prijenosna računala, stolna računala, televizori i igrače konzole za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Trazi.hr neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cjelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

Trazi.hr obavještava kupce da u pojedinim proizvodima koji spadaju u kategoriju bijele tehnike, a za svoj rad koriste vodu (npr. perilice) može preostati mala količina vode nakon testiranja u procesu proizvodnje koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja. Stoga Trazi.hr obavještava kupce da proizvode tog tipa ostave do trenutka montaže na podlozi koja ne upija vodu.

Trazi.hr obavještava kupce da su uređaji za profesionalnu upotrebu posebno označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi kupac. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, Trazi.hr neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti.

Trazi.hr preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Trazi.hr ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Trazi.hr odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Trazi.hr u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.
Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u gornje tablice.
Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronći na ovom linku:
Pisani prigovor, odgovor, obavijesti
U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Trazi.hr.
Trazi.hr vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem maila
. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Trazi.hr će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja
Trazi.hr Vam osigurava najnižu cijenu za gotovinsko plaćanje i jednokratno karticama, odnosno popust za navedenu vrstu plaćanja. Trazi.hr Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:
Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2. Plaćanje kreditnim karticama putem servisa PayPal:
• American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro
3. Virmansko plaćanje
Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke - u pravilu, sljedeći radni dan).

Garancija i servis
Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača Trazi.hr smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon ili putem e-maila.
Izjava o povjerljivosti
Izjava o povjerljivosti je sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja i može se pročitati ovdje:
Opći uvjeti poslovanja i korištenja Trazi.hr tržnica
1. OPĆE ODREDBE
1.1. Tvrtka Trazi.hr pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.trazi.hr, na World Wide Web mreži Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.
1.2. U okviru Trazi.hr Internet stranice Trazi.hr tržnica Trazi.hr daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet usluge Trazi.hr tržnica i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.
2. ODGOVORNOST TRAZI.HR TRŽNICE
2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti Trazi.hr tržnice korisnik prihvaća prilikom posebne registracije na Trazi.hr tržnici elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na Trazi.hr tržnici. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se Trazi.hr odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici Trazi.hr. Trazi.hr poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja Trazi.hr tržnica te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga Trazi.hr tržnice kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.
2.2. Korisnicima usluga koje pruža Trazi.hr tržnica smatraju se registrirani korisnici.
2.3. Korisnik izričito prihvaća da Trazi.hr ne može biti odgovoran za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
2.4. Trazi.hr nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost stranice
ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.
2.5. Trazi.hr tržnica može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.
2.6. Trazi.hr tržnica zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.
2.7. Trazi.hr nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja Trazi.hr tržnice, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.
2.8. Trazi.hr ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.
2.9. Trazi.hr Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti Trazi.hr na e-mail adresu info@Trazi.hr.
2.10. Trazi.hr tržnica ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite Trazi.hr na info@Trazi.hr.
2.11. Trazi.hr tržnica zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima Trazi.hr ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.
2.12. Odnosi na Trazi.hr tržnici odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani korisnici Internet stranice Trazi.hr tržnice) uz trgovinsko zastupanje Trazi.hr putem Trazi.hr Internet stranice. Prodavatelj može biti pravna osoba, a Kupac može biti pravna i fizička osoba. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.
2.13. Ugovor o trgovinskom zastupanju možete vidjeti ovdje
.
2.14. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na Trazi.hr Internet stranici, Trazi.hr s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.
3. PRAVILA ZA KORISNIKE Trazi.hr tržnica
3.1. Putem Trazi.hr tržnice nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:
• lijekova
• medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda
• eksploziva
• duhanskih proizvoda
• oružja
• pornografskih ili erotskih sadržaja te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na daljinu uređena posebnim propisima.
Prodavatelj sa prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:
• stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.
• kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete
• mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu
• odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i Trazi.hr te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi
• negativno manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja
• manipulirati s cjenovnom strukturom Trazi.hr naknada odnosno troškova
• slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte
• zaobići pravila Trazi.hr tržnice suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun Trazi.hr tržnice i korisnički broj trećoj strani bez Trazi.hr saznanja
• distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi Trazi.hr tržnici ili interesima vlasništva korisnika Trazi.hr tržnice
• prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti
4. UVJETI KORIŠTENJA USLUGA Trazi.hr tržnica
4.1. Uvjet za korištenje Trazi.hr tržnice je uspješna registracija na Trazi.hr tržnici. U okviru registracije novom korisniku bit će ponuđen prihvati ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje Trazi.hr tržnice. Bit će potrebno ponovno verificirati mail kako bi registracija bila uspješna. Trazi.hr tržnica nakon registracije provjerava identitet pravnih osoba putem tvrtke za procjenu boniteta – Coface d.o.o. ili neke druge ovlaštene tvrtke, kako bi utvrdili njihovo postojanje. Svrha toga je potpuna zaštita krajnjeg korisnika.
4.2. Nakon potvrđene registracije potrebno je potpisati Ugovor o trgovinskom zastupanju, koji se nalazi na . Pravne osobe trebaju tekst ugovora potpisati od strana ovlaštene osobe i dostaviti ga na adresu Trazi.hr Buzinski prilaz 10. 10010 Zagreb.
4.3. Nakon toga moguće je pozicionirati ponudu na Trazi.hr tržnica u za to predviđeno sučelje za Prodavatelje.
4.4. Trazi.hr naplaćuje naknade za usluge koje pruža Prodavatelju i Kupcu u tijeku postupka kupoprodaje. Iznosi naknade vidljivi su na . Trazi.hr tržnica može bez ikakvih najava promijeniti iznos naknade uz prethodnu najavu o tome. Za Prodavatelja i Kupca su važeće naknade prema važećem cjeniku koji je na snazi u trenutku prispijeća kupoprodajne cijene od strane Kupca na račun Trazi.hr trgovinskog zastupnika.
4.5. Trazi.hr tržnica se obvezuje da će uplaćeni iznos kupoprodajne cijene koji je uplatio Kupac proslijediti Prodavatelju tek nakon potvrde Kupca da je primio robu te ukoliko nije jednostrano raskinut Ugovor od strane Kupca u zakonskom roku od 14 dana. Sredstva od kupnje se umanjuju za naknade utvrđenom cjeniku objavljenom na
.
4.6. Potvrdu o primitku robe dostavlja dostavna služba Trazi.hr tržnica ili za to ovlaštena osoba - elektroničnim putem.
4.7. Kupci na Trazi.hr tržnici mogu koristiti sve mogućnosti plaćanja koje Trazi.hr ima u redovnoj ponudi (plaćanje virmanom, općom uplatnicom, e-bankingom, kreditnim karticama i pouzećem).
4.8. Troškovi koji nastaju za različite načine plaćanja, naknade za prijenos sredstava između banaka, provizija kartičara, za procesuiranje Internet Payment Gatewaya, i plaćanje pouzećem preuzima u cijelosti Trazi.hr. Trazi.hr tržnica zadržava prava da u bilo kojem trenutku odluku o troškovima plaćanja promjeni uz prethodnu najavu prodavateljima putem Internet stranice Trazi.hr.
5. KOMUNIKACIJA IZMEĐU TRAZI.HR TRŽNICE, PRODAVATELJA I KUPCA
5.1. Prodavatelj i Kupac mogu direktno komunicirati međusobno putem Trazi.hr tržnica. Također se mogu obraćati i za pomoć Trazi.hr tržnica na kontakte koje možete vidjeti
. Podaci o Prodavatelju dostupni su Kupcu u cijelosti putem Trazi.hr korisničke podrške nakon što Kupac izvrši plaćanje te plaćanje bude provedeno preko računa Trazi.hr
5.2. Ukoliko smatra potrebnim Trazi.hr Tržnica može zainteresiranim stranama dostaviti detaljnije podatke na zahtjev Prodavatelja i/ili Kupca (tvrtka, ime, prezime, adresa).
5.3. Pristupanjem Trazi.hr tržnici Prodavatelj i Kupac daju ovlaštenje Trazi.hr tržnica da ih kontaktiraju svim načinima komunikacije koje je stavio na raspolaganje Trazi.hr kao i onim koje nije stavio na raspolaganje sve u svrhu realizacije trgovinskog zastupanja i problematike u vezi s tim a do kojih je Trazi.hr u mogućnosti doći sa ciljem uspostavljanja komunikacije.
5.4. Prodavatelj i Kupac obvezuju se odgovarati na upite vezano uz ponudu u razumnom roku.
5.5. Trazi.hr je ovlašten ukinuti prikaz ponude Prodavatelja koji ne poštuje pravila komunikacije ili ih zloupotrebljava po procjeni Trazi.hr tržnica.
6. REGISTRACIJA PRODAVATELJA
6.1. Svaka pravna osoba registrirana na području RH može postati korisnik Trazi.hr tržnice.
6.2. Pravna osoba:
6.2.1. Pravna osoba postaje član potpisivanjem ugovora o trgovinskom zastupanju, a nakon što prođe sve dolje navedene korake registracije: Prihvaćenjem Općih Uvjeta poslovanja Izjave o povjerljivosti (davanjem suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka - pozitivni odgovor na verifikacijski email) te ispunjavanjem svih traženih podataka. Trazi.hr tržnica prosljeđuje automatizmom registracijske podatke tvrtci Coface d.o.o. koja provjerava ispravnost unesenih podataka. Trazi.hr administrator nakon dobivenih povratnih informacija finalno potvrđuje registraciju nakon kojeg Prodavatelj dobiva potvrdu registracije - na email adresu koji je unio prilikom registracije.
6.2.2. Ugovor o trgovinskom zastupanju pravna osoba mora dostaviti fizički ili poštom unutar 15 dana od potvrde finalne registracije na Trazi.hr tržnici. Po primitku ugovora o trgovinskom zastupanju Trazi.hr tržnica završava postupak registracije i odobrava vidljivost Prodavateljevih ponuda proizvoda na Internet stranici Trazi.hr tržnica.
7. OBVEZE PRODAVATELJA
7.1. Prodavatelj je dužan predati prodanu stvar kupcu u vrijeme i na način kako je to naveo u ponudi , nakon što je Kupac platio kupoprodajnu cijenu. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koju prodaje na Trazi.hr tržnica sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.
7.2. Prodavatelj je dužan u prilogu robe poslati Kupcu potpisan i ovjeren Ugovor o kupoprodaji robe. Ako to ne učini, Trazi.hr ne snosi za to odgovornost. Kupac može dobiti podatke o Prodavatelju na način utvrđen ovim Općim uvjetima radi reguliranja odnosa kupoprodaje s Prodavateljem.
7.3. Prodavatelj je u obavezi cijelo vrijeme trajanja Ugovora o trgovinskom zastupanju čuvati pristupnu lozinku koja mu je potrebna za korištenje Trazi.hr tržnice, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim osobama. Ukoliko prekrše ovu obavezu, Prodavatelj kao i ostali članovi to čine na isključivu vlastitu odgovornost.
7.4. Sadržaji koje Prodavatelji objave na Trazi.hr tržnici mogu sadržavati isključivo URL link ili internet adresu koja vodi na stranice u okviru Internet stranice Trazi.hr. Trazi.hr tržnica sadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Internet stranice Trazi.hr.
7.5. Prodavatelji se obavezuju da sadržaj koji unose na Trazi.hr tržnica neće biti oglasnog, odnosno reklamnog ili promotivnog karaktera. Trazi.hr tržnica ima pravo da od prodavatelja koji je unio, odnosno postavio sadržaj oglasnog (reklamnog ili promotivnog karaktera) suprotno ovoj odredbi, naplati komercijalni iznos naknade za učinjeno oglašavanje po cjeniku Trazi.hr tržnica za period za koji je oglasna poruka bila dostupna na Trazi.hr tržnici. Prodavatelji se obavezuju da navedeni iznos isplati na račun Trazi.hr, u roku od 7 dana od dana dostavljanje fakture pod prijetnjom prisilnog izvršenja.
7.6. Korisnicima Trazi.hr tržnice nije dozvoljeno blokiranje, prekrivanje ili prepravljanje sadržaja koji je generirao Trazi.hr kao i bilo kakvo onemogućavanje nesmetanog rada Trazi.hr tržnica.
7.7. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost Trazi.hr tržnica kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Korisnici ne smiju poduzimati radnje koje mogu dovesti do neodgovarajuće i pretjerane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Trazi.hr internet platforme.
7.8. Ovakve aktivnosti podliježu kaznenoj i materijalnoj odgovornosti.
7.8.1. Prodavatelj smije nuditi samo one proizvode koji su u njegovom isključivom vlasništvu. Trazi.hr tržnica ne snosi odgovornost za prijenos vlasništva.
7.8.2. Prodavatelj je obavezan osigurati istinite informacije o ponuđenom predmetu i pružiti potpune informacije o isplati i isporuci.
7.8.3. Sve nedostatke u vezi s proizvodom i ambalažom ili pakiranjem Prodavatelj mora navesti i detaljno opisati.
7.8.4. Prodavatelj je dužan objaviti svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji proizvoda na tržištu.
7.8.5. Zabranjeno je stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.
7.9. Prodavatelj se obavezuje nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako prema Trazi.hr tako i prema Kupcu te korisnicima Internet stranice Trazi.hr tržnica.
8. OBVEZE KUPCA
8.1. Kupac je dužan platiti cijenu kupljene stvari. Kupac je dužan preuzeti kupljenu stvar prilikom isporuke. Za sve reklamacije Kupac je ovlašten obratiti se Prodavatelju.
9. OBVEZE TRAZI.HR TRŽNICA U ODNOSU KUPOPRODAJE
9.1. Trazi.hr se temeljem Ugovora o trgovinskom zastupanju s Prodavateljem obvezala na pregovaranje i posredovanje s trećim osobama u cilju sklapanja Ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca.
9.2. Trazi.hr postupa u ime i za račun Prodavatelja te je ovlašten primati ispunjenje tražbine Prodavatelja na svoj račun te se obvezuje proslijediti Prodavatelju na njegov račun primljeni iznos umanjen za naknade (
) najkasnije u roku 10 dana od dana kada je istekao zakonski rok za jednostrani raskid Ugovora od strane Kupca za isporučeni proizvod Prodavatelja.
9.3. Trazi.hr nije niti prodavatelj niti kupac robe te s te osnove ne može imati ni obveze ni odgovornosti.
10. OVLAŠTENJA TRAZI.HR TRŽNICA
10.1. Trazi.hr nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika Trazi.hr tržnica, ali može ako to procjeni potrebnim.
10.2. Registracijom, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.
10.2.1. Trazi.hr tržnica zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa Trazi.hr tržnice u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi Trazi.hr tržnice, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.
10.2.2. Povodom brisanja, ni korisnik, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema Trazi.hr zbog navedenog brisanja.
10.2.3. Trazi.hr tržnica također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
10.2.4. Trazi.hr sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.
11. NAKNADE I CJENIK ZA KORIŠTENJE TRAZI.HR TRŽNICE
11.1. Naknade se sastoje od: · mjesečna naknada za korištenje Trazi.hr platforme i uvrštenje proizvoda · naknada po prodanom proizvodu
11.2. Naknade su iskazane u cjeniku Trazi.hr tržnice.
11.3. Trazi.hr zadržava pravo izmjene Cjenika za Trazi.hr tržnicu bez prethodne obavijesti prodavatelja.
11.4. Važeći cjenik se nalazi na adresi

11.5. Prodavatelj je obavezan prema Kupcu fakturirati proizvod prema uvjetima koji su bili važeći u trenutku finalizacije narudžbe kupca na Trazi.hr tržnici. Trazi.hr ne izdaje račune za proizvode koji se prodaju na Trazi.hr tržnica. Na to je u ovom pravnom poslu ovlašten samo Prodavatelj.
11.6. Mjesečna naknada za korištenje platforme i uvrštenje proizvoda se naplaćuje nakon isteka obračunskog razdoblja prvi radni tjedan tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Osnovica za obračun naknade je broj artikala prikazanih u ponudi na Trazi.hr tržnici tijekom mjeseca.
11.7. U slučaju da je prodavatelj u obračunskom razdoblju mijenjao paket za uvrštenje proizvoda, odnosno prešao iz jednog paketa u drugi dobit će obavijest.
11.8. Naknada po prodanom proizvodu obračunava se u postotnom iznosu na osnovu kategorije gdje pripada proizvod što je definirano cjenikom
Pod prodanim proizvodom smatra se da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
- da je prodavatelj robu isporučio kupcu putem ponuđene dostavne službe od strane Trazi.hr tržnice
- da je kupac potvrdio primitak pošiljke
- da je istekao važeći zakonski rok za povrat proizvoda odnosno da nije uložen jednostrani raskid ugovora u zakonskom roku.
Naknada se obračunava u trenutku isplate novca prema prodavatelju od Trazi.hr tržnice na način da se vrijednost kupoprodaje umanji za iznos naknade. Iznos naknade obračunava se po cjeniku koji je važeći u trenutku kupoprodaje. Vrijednost kupoprodaje umanjena za iznos naknade se uplaćuje na žiro račun koji je Prodavatelj unio u trenutku registracije na Trazi.hr tržnicu.
11.9. Refundiranje naknade
11.9.1. Mjesečna naknada za korištenje Trazi.hr platforme i uvrštenje se ni u kom slučaju ne refundiraju prodavatelju.
12. OTKAZIVANJE UGOVORA O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU
12.1. Trazi.hr ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtjev za registraciju, upotrebu Trazi.hr tržnice ili korištenje drugih usluga Trazi.hr bilo kojem Korisniku ili budućem Korisniku u bilo kojem trenutku bez obrazloženja.
12.2. Prodavatelj može otkazati registraciju, u bilo koje vrijeme bez obrazloženja, pisanim putem s kontakt podacima sa svoje registracije.
12.3. Prodavatelj kome je otkazana registracija zbog krivičnih dijela ili kršenja pravila općih uvjeta poslovanja nema pravo ponovo se registrirati kao prodavatelj.
13. DOSTAVA
13.1. Na Trazi.hr tržnici dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao Trazi.hr na cijelom teritoriju Hrvatske.
13.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu na Trazi.hr tržnici prodavatelj prima obavijest putem emaila.
13.3. Prodavatelj je odgovoran da u roku najkasnije 24 sata putem svog profila za Prodavatelje na Trazi.hr tržnici ispuni nalog prema dostavnoj službi gdje najavljuje točan datum, lokaciju i kontakt za preuzimanje robe. Za eventualne nemogućnosti odnosno kašnjenja isporuke proizvoda prodanih na Trazi.hr tržnica, Trazi.hr ne odgovara – taj odnos Kupac rješava s Prodavateljem jer Trazi.hr postupa po nalogu Prodavatelja.
13.4. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.
13.5. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju, kovčeg i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.
13.6. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.
14. PRIGOVORI, JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT PROIZVODA
14.1. Trazi.hr posreduje u komunikaciji između kupca i prodavatelja Trazi.hr tržnica putem mail adrese
na način da je Trazi.hr tržnica komunikacijski kanal. Trazi.hr ne sudjeluje u komunikaciji niti kao odgovorna strana niti kao arbitar. Prodavatelj je dužan odgovoriti kupcu odmah po primitku prigovora obavještavajući ga da je primio prigovor, a odgovor na prigovor dužan je dati kupcu u roku od petnaest dana od dana primitka prigovora.

14.2. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom .

Ugovor kupac može jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražava svoju volju da raskine ugovor na trajnom mediju.

U slučaju jednostranog raskida ugovora prodavatelj je obavezan postupati prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog Trazi.hr će izvršiti kupcu nakon što proizvod bude vraćen prodavatelju (naveden je na računu koji je primio kupac uz robu) po uputi prodavatelja nakon što prodavatelj utvrdi visinu umanjenja vrijednosti kupljenog i vraćenog proizvoda. Komunikacija u tom smislu odvija se putem Trazi.hr komunikacijskog kanala između prodavatelja i kupca. Povrat robe kupac mora izvršiti prodavatelju bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je izjavio jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti prodavatelju putem info@Trazi.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane prodavatelja.

14.3. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Slijedom toga prodavatelj preporuča kupcima: -dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Trazi.hr prilikom izbora proizvoda, - ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati - ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda - pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite prodavatelja i vratite proizvod bez da ste ga koristili - ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, pažljivo pregledajte knjigu, pregledajte peć ili kamin na način da provjerite otvaraju li se vrata pravilno, odgovara li ispušna cijev otvoru na peći i stoji li peć ili kamin stabilno, provjerite funkcionalnost auto gume i felge s vulkanizerom, pregledajte odgovara li krovna kutija ili nosač vašem vozilu kod ovlaštenog auto servisa) i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda. Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za knjige -savijanje korica i/ili podcrtavanje tekste i/ili pisanje po knjizi, za pećnice- pečenje hrane, za role – rolanje na otvorenom, za obuću- hodanje na otvorenom, za odjeću – nošenje, za bicikle – vožnja na otvorenom, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, za romobile i skateboardove – vožnja na otvorenom, modni dodaci – nošenje na tijelu, alati – korištenje u njihovu svrhu, rasvjeta – montiranje, bazeni – punjenje vodom. Prodavatelj obaviještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda kao što su: klima uređaji izuzev mobilnih klima uređaja, kamini i peći, kupaonska galanterija, ugradbena rasvjeta, namještaj koji je potrebno sastavljati te printeri, mobiteli, tablet računala, prijenosna računala, stolna računala, televizori i igrače konzole za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju/sastavljanja. Iz tog razloga Prodavatelj neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cjelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja. Prodavatelj (naveden je na računu koji je kupac primio uz proizvod) utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), prodavatelj ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. U slučaju da Kupac prije nego što je primio pošiljku odustane od kupovine iz bilo kojeg razloga u zakonskom roku Trazi.hr će Kupcu vratiti cjelokupan iznos uplate umanjen za izravne troškove povrata proizvoda.

14.4. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.
Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata prodavatelj je dužan dostaviti Trazi.hr u roku od 10 dana putem maila te će tu obavijest Trazi.hr bez odgađanja proslijediti kupcu. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva . Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku:

14.5. Odgovornost Trazi.hr odnosi se samo na odgovornost trgovinskog zastupnika te obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistječu iz Ugovora o kupoprodaji rješavaju Prodavatelj i Kupac. Trazi.hr otklanja odgovornost za sve što nije obuhvaćeno obvezom trgovinskog zastupnika iz Ugovora o trgovinskom zastupanju zaključenom s Prodavateljem te ovim Općim uvjetima poslovanja.
Opće odredbe korištenja Traži.hr oglasnika
1. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Trazi.hr. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Trazi.hr upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
2. U svrhu korištenja usluga internetskog portala Trazi.hr, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na Trazi.hr putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na Trazi.hr te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka.
3. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Trazi.hr dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava i slanja elektroničke pošte, a Trazi.hr se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.
4. Trazi.hr može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Trazi.hr ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.
5. Trazi.hr može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Trazi.hr ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.
6. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao i utemeljeno je na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Trazi.hr može prilikom korištenja prikupiti i druge podatke (IP adresu, vrstu uređaja, vrijeme pristupa, transakcije, geolokaciju i sl.) kojima se koristi radi poboljšanja iskustva korisnika, sprječavanja prijevara i statističke analize.
7. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirkama osobnih podataka kojih je voditelj Trazi.hr d.o.o. Zbirke osobnih podataka objavljene su u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka. Trazi.hr čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke te se njima koristi samo do isteka poslovne potrebe i u skladu sa zakonskim obvezama, a oni mogu biti proslijeđeni isključivo mjerodavnom tijelu državne vlasti u provedbi zakonskih ovlasti tijela državne vlasti.
8. Trazi.hr se koristi pružateljima usluga koji provode određene aktivnosti uime Trazi.hr kao što su slanje i distribucija promocijskih e-mail poruka. Trazi.hr takvim pružateljima usluga može dostaviti samo nužne osobne podatke korisnika radi isporuke paketa, slanja zemaljske pošte i e-mail pošte te uklanjanja neispravnih informacija na Trazi.hrvim distribucijskim listama.
9. Upite ili primjedbe vezane uz navedeni zakon te prikupljanje osobnih podataka korisnik može dostaviti pisanim putem na adresu sjedišta Trazi.hr, Ante Starčevića 4, 23420 Benkovac ili putem elektroničke pošte na adresi infor@trazi.hr
10. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Trazi.hr ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
11. Trazi.hr je ovlašten u svakom trenutku s popisa korisnika brisati one korisnike koji krše ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Trazi.hr.
12. Trazi.hr zadržava pravo, uz gašenje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ova pravila i uvjete. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Trazi.hr podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zadru.
13. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Trazi.hr ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Trazi.hr od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Trazi.hr svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.
14. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
15. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Trazi.hr i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Trazi.hr nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
16. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s aktivnostima Traži.hr. Ako korisnik pisanim putem zatraži trajni ili privremeni prestanak slanja poruka, Trazi.hr korisniku zamrzava njegovu registraciju (dakle, to znači da korisnik više neće moći upotrebljavati usluge internetskog portala Trazi.hr koje su namijenjene samo registriranim korisnicima). Korisnik u bilo koje vrijeme može pisanim putem zahtijevati da se Trazi.hr trajno ili privremeno prestane koristiti njegovim osobnim podacima za slanje reklamnih poruka.
17. Trazi.hr kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-maila ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama. Trazi.hr ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
18. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Trazi.hr, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Traži.hr.
19. Trazi.hr ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
20. Trazi.hr ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Trazi.hr i aplikacija Trazi.hr za mobilne telefone.
21. Za analizu svoje internetske stranice Trazi.hr se koristi alatima s pomoću kojih analizira korištenje internetskog portala Trazi.hr te time stječe dragocjene spoznaje o potrebama svojih korisnika kojima je svrha poboljšavanje kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Oni omogućuju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. Korisnik može putem odgovarajućih postavki na pregledniku odbiti ili izbrisati kolačiće. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni alati prikupljaju i pohranjuju neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da, ni u kojem slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem internetskog portala Trazi.hr korisnik daje svoju suglasnost za opisani način provođenja analize korištenja internetskog portala Trazi.hr..
22. Internetski portal Trazi.hr sadrži linkove na internetske stranice drugih poslužitelja. Trazi.hr ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Trazi.hr će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koji link ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.
23. Oglasi trećih strana ili druge oglašivačke mreže (banner networks) također se mogu koristiti kolačićima za praćenje aktivnosti korisnika na ovom portalu ili za mjerenje učinkovitosti i drugih parametara koji će biti određeni u njihovim pravilima o privatnosti. Korisnici su upoznati da pravila o privatnosti trećih strana mogu biti bitno drukčija od pravila i uvjeta internetskog portala Trazi.hr. Trazi.hr nema pristup ili kontrolu nad tim kolačićima kojima se mogu koristiti treće strane oglašivača, što korisnici prihvaćaju.
Predaja oglasa na Trazi.hr
24. Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
25. Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Korisnici koji na internetskom portalu Trazi.hr imaju otvorenu Trazi.hr trgovinu ili Trazi.hr uslugu mogu upisati dodatne podatke o svojoj fizičkoj ili web trgovini u polja koja su za to namijenjena.
26. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera i sl.
27. Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet. (Primjer: u jednom oglasu dopušteno je prodavati "stol i četiri stolice", ali nije dopušteno zajedno prodavati "skije i motocikl".)
28. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
29. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** motor za čamac ***).
30. Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
31. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Jednako tako nije dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike.
32. Tvrtke, obrtnici, udruge i agencije putem internetskog portala Trazi.hr prodaju predmete i predaju oglase isključivo kroz Trazi.hr trgovinu. Ako obavljaju uslužnu djelatnost, mogu je predstaviti u Trazi.hr uslugama. Nije dopušteno preprodavanje Trazi.hr trgovine.
33. Internetske veze (linkovi) s internetskog portala Trazi.hr: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Samo oni korisnici koji na internetskom portalu Trazi.hr imaju otvorenu Trazi.hr trgovinu mogu stavljati linkove i na vlastitu web trgovinu koju imaju još dodatno postavljenu izvan okvira internetskog portala Trazi.hr. Linkovi na stranice koje su u tržišnom natjecanju s Trazi.hr nisu dopuštene. Trazi.hr zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.
34. Trazi.hr zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.
35. Trazi.hr ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
o kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
o kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
o kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
o kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
o kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
o kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
o kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
o kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
o kad se oglašava potražnja
o kad postoji sumnja na zloupotrebu Internet portala Trazi.hr
o Trazi.hr zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
36. Objavom oglasa na internetskom portalu Trazi.hr korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-mail). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu gdje redovito pregledava poštu.
37. Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Trazi.hr da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Trazi.hr u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Trazi.hr.
38. Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa ili povrat sredstava koja korisnici imaju na Trazi.hr Saldu u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih pravila i uvjeta korištenja. Sredstva uplaćena na Trazi.hr korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Trazi.hr, te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.
39. U slučaju ostvarivanja prava na povrat uplaćenih sredstava korisnik ima pravo na povrat samo onih sredstava koja su realizirana putem bankovne doznake, kreditnim ili debitnim karticama te pre-paid bonovima. Povrat sredstava realiziran SMS porukama ili povrat dodijeljenog Trazi.hr bonusa nije moguć, ali se sredstva uplaćena SMS porukama uzimaju u obzir kod obračuna salda za povrat, a na način opisan u ovom članku. Sredstva uplaćena na saldo putem SMS-a moguće je iskoristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Trazi.hr te ih nije moguće ni na koji način transferirati drugom korisniku ili ostvariti povrat sredstava. U slučaju ostvarivanja prava na povrat razmjernog ili punog iznosa salda na računu korisnika, a koji je nastao primjenom više metoda uplata (npr. bankovnom doznakom i SMS porukom/ama), kod obračuna iznosa za povrat utvrđuje se prioritet izračuna utrošenog dijela uplaćenih sredstava tako da se kao primaran način uplate uzima bankovna doznaka, kartična uplata, pre-paid bon (paysafecard), uplata putem SMS poruka i na koncu Trazi.hr bonus. Povratom uplaćenih sredstava s računa korisnika koji sadrži i dodijeljeni Trazi.hr bonus, on se u potpunosti poništava.
40. Trazi.hr ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
41. Elektronička komunikacija između Trazi.hr korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:
o informiranja o detaljima oglasa
o sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu
o informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.
Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Trazi.hr dužni:
o redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
o prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.

42. Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Trazi.hr nije dopušteno
o promovirati druge servise, proizvode i usluge
o slati linkove na druge internetske lokacije
o nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
o slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena
o rabiti tuđe ime ili e-mail adresu, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
o tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
o dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
o psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
o slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
o rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.
Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja Trazi.hrvih proizvoda, Trazi.hr zadržava pravo bez obavijesti:
o provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
o privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
o trajno otkazati isporuku poruka primateljima
o isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.
Popusti i akcije
43. Na internetskom portalu Trazi.hr nalaze se i usluge Popusti Trazi.hr koje svojim korisnicima omogućuju besplatno traženje i uspoređivanje ponuda, prospekata i vaučera lokalnih trgovaca.
44. Na Trazi.hr oglašavanje i predstavljanje akcija, kao i pojedinačnih proizvoda i usluga, uvijek će biti jasno razdvojeno od vlastitih sadržaja portala. Oglašivači, poslovni partneri ili bilo tko treći ne mogu utjecati na sadržaj portala. Objava podataka pojedinog trgovca, proizvođača ili davatelja usluge na internetskom portalu Trazi.hr ne znači da Trazi.hr preporučuje taj proizvod, trgovca, proizvođača ili davatelja usluga.
45. Ponude, prospekti i vaučeri koji su prikazani na internetskoj platformi nisu ponude u pravno-poslovnom smislu, već samo informacije koje trebaju olakšati korisniku nabavu direktno od dotičnog trgovca. Trazi.hr nije ni prodavatelj prikazane robe i usluga ni predstavnik ili pomoćnik trgovca. Korisnik i Trazi.hr stoga ne ulaze ni u kakve vrste ugovornih odnosa za prikazanu robu i usluge.
46. Trazi.hr ne preuzima jamstvo za potpunost, aktualnost, točnost i kvalitetu robe i usluga koje su prikazane na internetskom portalu Trazi.hr. Posebice se ne preuzima jamstvo za to da se roba i usluge prikazane na internetskom portalu Trazi.hr mogu zaista i nabaviti po navedenim uvjetima kod dotičnog trgovca.
47. Korisnik ima djelomično mogućnost da ga se u slučaju interesa uputi na web stranice dotičnih trgovaca. Dužnost je samog korisnika da se prije eventualnog sklapanja ugovora s dotičnim trgovcem informira o svim potrebnim uvjetima temeljem podataka trgovca. Eventualni ugovor sklapa se isključivo između korisnika i trgovca.
48. Korisnik ima mogućnost da preko internetske platforme Trazi.hr besplatno u elektroničkom obliku (preuzimanjem) kupuje vaučere trgovaca. Vaučeri se koriste tako da se predoče na mobilnom uređaju ili u ispisanom obliku kod dotičnog trgovca. Vaučeri vrijede samo za dotičnu robu i usluge koji su prikazani na internetskoj platformi, u utvrđenim rokovima trajanja i po navedenim uvjetima. Po isteku valjanosti, vaučer se više ne može koristiti. Ako korisnik još u roku trajanja dogovori s trgovcem termin za korištenje vaučera koji je izvan roka valjanosti vaučera, te dođe do korištenja vaučera, vaučer se smatra iskorištenim u roku valjanosti.

Traži.hr koristi kolačiće da bismo vam osigurali bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranice. Nastavkom pregleda stranice slažete se s korištenjem kolačića.